Interpork Danmark ApS har et ønske om at tilbyde en gennemskuelig og forenklet salgskanal til danske svineproducenter, og samtidig virke som en medlemsejet salgsorganisation. Hensigten er at samle en gruppe af danske svineproducenter, som vil indgå i et medejerskab af virksomheden, der giver mulighed for indflydelse på salgsleddet.

Organisationen skal sikre proffesionelt salgsarbejde, stabil og sikker afsætning uden problemer med aftageren/formidleren, og uden fordyrende mellemled skabe en større gevinst ved handlen.

Interpork Danmark ApS har til formål at skabe mere værdi for landmanden i form af bedre pris og et mere sikkert afsætningsforhold. Vi kan give sparring og rådgivning for optimering og muligheder i stalde, samt skabe gennemsigtighed i priserne i Polen og øvrige Østlande. Et interresant marked, der på få har fordoblet eksporten af smågrise.